Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel

7. Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

Talmannen meddelade att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 13 januari 2021 hade godkänt en begäran från undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport om att förlänga dess mandat med tre månader.

Denna förlängning är nödvändig för att undersökningskommittén till fullo och korrekt ska kunna fullgöra det uppdrag som parlamentet antog den 19 juni 2020.

Om ingen invändning framförs inom tjugofyra timmar efter detta meddelande ska denna förlängning anses godkänd. Annars ska den tas upp till omröstning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.16.)

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy