Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел

10. Засилване на външната дейност на ЕС в Латинска Америка и Карибския басейн след последната министерска конференция ЕС–ЛАК (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Засилване на външната дейност на ЕС в Латинска Америка и Карибския басейн след последната министерска конференция ЕС–ЛАК (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Jordi Cañas, от името на групата Renew, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Maria-Manuel Leitão-Marques и Dita Charanzová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio и Mónica Silvana González.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност