Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Tirsdag den 19. januar 2021 - Bruxelles

10. Styrkelse af EU's eksterne aktioner i Latinamerika og Caribien i forlængelse af den seneste EU-LAC-ministerkonference (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Styrkelse af EU's eksterne aktioner i Latinamerika og Caribien i forlængelse af den seneste EU-LAC-ministerkonference (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, Jordi Cañas for Renew-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Maria-Manuel Leitão-Marques og Dita Charanzová.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio og Mónica Silvana González.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik