Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 19 stycznia 2021 r. - Bruksela

10. Wzmocnienie działań zewnętrznych UE w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w następstwie ostatniej konferencji ministerialnej UE-Ameryka Łacińska i Karaiby (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wzmocnienie działań zewnętrznych UE w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w następstwie ostatniej konferencji ministerialnej UE-Ameryka Łacińska i Karaiby (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy The Left, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Maria-Manuel Leitão-Marques i Dita Charanzová.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio i Mónica Silvana González.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności