Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel

10. Posilnenie vonkajšej činnosti EÚ v Latinskej Amerike a Karibiku v nadväznosti na najnovšiu ministerskú konferenciu EÚ – LAK (rozprava)
Doslovný zápis

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Posilnenie vonkajšej činnosti EÚ v Latinskej Amerike a Karibiku v nadväznosti na najnovšiu ministerskú konferenciu EÚ – LAK (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Jordi Cañas v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Maria-Manuel Leitão-Marques a Dita Charanzová.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio a Mónica Silvana González.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia