Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel

10. Förstärkning av EU:s yttre åtgärder i Latinamerika och Västindien efter den senaste ministerkonferensen mellan EU och Latinamerika/Västindien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förstärkning av EU:s yttre åtgärder i Latinamerika och Västindien efter den senaste ministerkonferensen mellan EU och Latinamerika/Västindien (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Jordi Cañas för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Maria-Manuel Leitão-Marques och Dita Charanzová.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio och Mónica Silvana González.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy