Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2208(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0259/2020

Разисквания :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0014

Протокол
XML 9k
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел

11. Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. - Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. - Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. [2020/2206(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A9-0266/2020)

Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. [2020/2207(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. [2020/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser и Isabel Santos представиха докладите.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Изказаха се Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Özlem Demirel, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler и Juozas Olekas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Елена Йончева, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou и Miriam Lexmann.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3 от протокола от 20.1.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 20.1.2021 г (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност