Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2208(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0259/2020

Debatten :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0014

Notulen
XML 8k
Dinsdag 19 januari 2021 - Brussel

11. Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020 - Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020 - Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020 [2020/2206(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020 [2020/2207(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Verslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019 [2020/2208(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser en Isabel Santos geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Özlem Demirel, namens de The Left-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler en Juozas Olekas.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou en Miriam Lexmann.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3 van de notulen van 20.1.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 20.1.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid