Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2208(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0259/2020

Rozpravy :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0014

Zápisnica
XML 8k
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel

11. Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020 – Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020 – Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2019 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2206(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A9-0266/2020)

Správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2020 [2020/2207(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2019 [2020/2208(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser a Isabel Santos uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski v mene skupiny ECR, Özlem Demirel v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler a Juozas Olekas.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou a Miriam Lexmann.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3 zápisnice zo dňa 20.1.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 17 zápisnice zo dňa 20.1.2021 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia