Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2208(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0259/2020

Debatter :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0014

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel

11. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 - Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 - Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A9-0266/2020)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2207(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 [2020/2208(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser och Isabel Santos redogjorde för betänkandena.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Özlem Demirel för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler och Juozas Olekas.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou och Miriam Lexmann.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 20.1.2021 (ändringsförslag), punkt 17 i protokollet av den 20.1.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy