Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел

12. Поправка (член 241 от Правилника за дейността) (преприети действия)

Поправката P8_TA(2019)0369(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 10 от протокола от 18.1.2021 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, в съответствие с член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тя се счита за приета.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност