Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел

13. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръката на комисията AGRI да не се представя възражение срещу делегирания акт беше обявена на пленарното заседание вчера, понеделник, 18 януари 2021 г. (точка 11 от протокола от 18.1.2021 г.)

Не е изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 111, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от днес (P9_TA(2021)0005).

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност