Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

13. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η σύσταση της επιτροπής AGRI να μη διατυπωθεί αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2021)

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί της συστάσεως αυτής εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που εγκρίθηκαν της σημερινής συνεδρίασης (P9_TA(2021)0005).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου