Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Dinsdag 19 januari 2021 - Brussel

13. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbeveling van de commissie AGRI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handeling is medegedeeld in de plenaire vergadering van gisteren, maandag 18 januari 2021 (punt 11 van de notulen van 18.1.2021)

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 111, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal zij worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van vandaag (P9_TA(2021)0005).

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid