Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel

13. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúca pripomenula, že odporúčanie, ktoré predložil výbor AGRI, nevzniesť námietku proti delegovanému aktu, bolo oznámené v pléne v predchádzajúci deň pondelok 18. januára 2021 (bod 11 zápisnice zo dňa 18.1.2021)

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa teda považuje za schválené a bude uverejnené v prijatých textoch z dnešného rokovania (P9_TA(2021)0005).

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia