Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2508(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B9-0056/2021

Texte depuse :

RC-B9-0056/2021

Dezbateri :

PV 19/01/2021 - 14
PV 19/01/2021 - 15
CRE 19/01/2021 - 15

Voturi :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0019

Proces-verbal
XML 17k
Marţi, 19 ianuarie 2021 - Bruxelles

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

14. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de aplicare material și geografic ***
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P9_TA(2021)0001)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 1)

Parlamentul își dă aprobarea cu privire la încheierea amendamentelor la acord.

Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0002)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Instrumentul de sprijin tehnic ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Alexandra Geese, Othmar Karas și Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0003)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚII COMUNE, DECLARAȚII ALE COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0004)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre
Raport referitor la executarea mandatului european de arestare și aplicarea procedurilor de predare între statele membre [2019/2207(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0006)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural
Raport referitor la crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural [2019/2194(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (grup ID)

Respins
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional
Raport referitor la inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale [2020/2013(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0009)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019
Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019 [2019/2132(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0011)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
Raport referitor la revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0010)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Ultima actualizare: 20 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate