Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2508(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0056/2021

Predkladané texty :

RC-B9-0056/2021

Rozpravy :

PV 19/01/2021 - 14
PV 19/01/2021 - 15
CRE 19/01/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0019

Zápisnica
XML 16k
Utorok, 19. januára 2021 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

14. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Dohoda o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda): rozšírenie jej vecného a geografického rozsahu pôsobnosti ***
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmien Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami (Bonnská dohoda), pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej dohody a pristúpenie Španielskeho kráľovstva k uvedenej dohode [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené (P9_TA(2021)0001)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)

Parlament udelil súhlas s uzavretím zmien dohody.

Výnimka pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0002)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Nástroj technickej pomoci ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Alexandra Geese, Othmar Karas a Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0003)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA, VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0004)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
Správa o vykonávaní európskeho zatykača a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi [2019/2207(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0006)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Dosiahnutie účinného politického odkazu pre Európsky rok kultúrneho dedičstva
Správa o dosiahnutí účinného politického odkazu Európskeho roka kultúrneho dedičstva [2019/2194(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina ID)

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva
Správa o umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície [2020/2013(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0009)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
Správa o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019 [2019/2132(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0011)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Revízia usmernení pre transeurópske dopravné siete (TEN-T)
Správa o revízii usmernení pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0010)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia