Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2508(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0056/2021

Разисквания :

PV 19/01/2021 - 14
PV 19/01/2021 - 15
CRE 19/01/2021 - 15

Гласувания :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0019

Протокол
XML 8k
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел

15. Последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (2021/2508(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Leopoldo López Gil, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Jordi Cañas, от името на групата Renew, Rosanna Conte, от името на групата ID, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата The Left, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Manu Pineda, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White и Carlo Fidanza.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Cláudia Monteiro de Aguiar и Álvaro Amaro, от името на групата PPE, относно последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (2021/2508(RSP)) (B9-0056/2021);

- Manu Pineda, от името на групата The Left, относно последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (2021/2508(RSP)) (B9-0060/2021);

- Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques и Javi López, от името на групата S&D, относно последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (2021/2508(RSP)) (B9-0062/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca и Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, относно последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (2021/2508(RSP)) (B9-0064/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans и Adrián Vázquez Lázara, от името на групата Renew, относно последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (2021/2508(RSP)) (B9-0065/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 21.1.2021 г. (изменения); точка 13 от протокола от 21.1.2021 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност