Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 19 януари 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Глобалната стратегия на ЕС за ваксинирането срещу COVID-19 (разискване)
 3.Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) (разискване)
 4.Хуманитарното положение на бежанците и мигрантите на външните граници на ЕС (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Хуманитарното положение на бежанците и мигрантите на външните граници на ЕС (продължeние на разискването)
 7.Удължаване на мандата на анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Задържането на Алексей Навални (разискване)
 10.Засилване на външната дейност на ЕС в Латинска Америка и Карибския басейн след последната министерска конференция ЕС–ЛАК (разискване)
 11.Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. - Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. - Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. (разискване)
 12.Поправка (член 241 от Правилника за дейността) (преприети действия)
 13.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 14.Обявяване на резултатите от гласуването
 15.Последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела (разискване)
 16.Свързаността и отношенията между ЕС и Азия (разискване)
 17.Второ гласуване
 18.Свързаността и отношенията между ЕС и Азия (продължeние на разискването)
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (160 kb) Присъствен списък (44 kb) Резултати от гласувания (514 kb) Резултати от поименно гласуване (15818 kb) 
 
Протокол (160 kb) Присъствен списък (44 kb) Резултати от гласувания (514 kb) Резултати от поименно гласуване (15818 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (113 kb) Резултати от поименно гласуване (311 kb) 
 
Протокол (290 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от гласувания (327 kb) Резултати от поименно гласуване (2438 kb) 
Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност