Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 19. ledna 2021 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Globální strategie EU pro očkování proti onemocnění COVID-19 (rozprava)
 3.Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T) (rozprava)
 4.Humanitární situace uprchlíků a migrantů na vnějších hranicích EU (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Humanitární situace uprchlíků a migrantů na vnějších hranicích EU (pokračování rozpravy)
 7.Prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Zatčení Alexeje Navalného (rozprava)
 10.Posílení vnější činnosti EU v Latinské Americe a Karibiku v návaznosti na poslední zasedání EU–LAK na úrovni ministrů (rozprava)
 11.Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020 – Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020 – Lidská práva a demokracie ve světě a politika EU v této oblasti – výroční zpráva za rok 2019 (rozprava)
 12.Oprava (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 14.Oznámení výsledků hlasování
 15.Aktuální vývoj situace ohledně Národního shromáždění ve Venezuele (rozprava)
 16.Konektivita a vztahy mezi EU a Asií (rozprava)
 17.Druhé hlasování
 18.Konektivita a vztahy mezi EU a Asií (pokračování rozpravy)
 19.Vysvětlení hlasování
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (142 kb) Prezenční listina (44 kb) Výsledky hlasování (459 kb) Jmenovitá hlasování (15818 kb) 
 
Zápis (142 kb) Prezenční listina (44 kb) Výsledky hlasování (459 kb) Jmenovitá hlasování (15818 kb) 
 
Zápis (76 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (108 kb) Jmenovitá hlasování (312 kb) 
 
Zápis (267 kb) Prezenční listina (78 kb) Výsledky hlasování (301 kb) Jmenovitá hlasování (2422 kb) 
Poslední aktualizace: 20. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí