Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s globala strategi för covid-19-vaccineringarna (debatt)
 3.Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (debatt)
 4.Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (fortsättning på debatten)
 7.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Gripandet av Aleksej Navalnyj (debatt)
 10.Förstärkning av EU:s yttre åtgärder i Latinamerika och Västindien efter den senaste ministerkonferensen mellan EU och Latinamerika/Västindien (debatt)
 11.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 - Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 - Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 (debatt)
 12.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 13.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (debatt)
 16.Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (debatt)
 17.Andra omröstningsomgången
 18.Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (fortsättning på debatten)
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (142 kb) Närvarolista (44 kb) Omröstningsresultat (458 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8643 kb) 
 
Protokoll (142 kb) Närvarolista (44 kb) Omröstningsresultat (458 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8643 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (112 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (313 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (277 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2429 kb) 
Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy