Index 
Jegyzőkönyv
XML 144kPDF 269kWORD 75k
2021. január 19., Kedd - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A Covid19-oltásokra vonatkozó uniós globális stratégia (vita)
 3.A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata (vita)
 4.A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain (vita)
 5.Első szavazási kör
 6.A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain (a vita folytatása)
 7.Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság mandátumának meghosszabbítása
 8.Az ülés folytatása
 9.Alekszej Navalnij letartóztatása (vita)
 10.Az EU Latin-Amerikában és a Karib-térségben folytatott külső tevékenységének fokozása a legutóbbi EU–Latin-Amerika miniszteri konferenciát követően (vita)
 11.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés - A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés - Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája – 2019. évi éves jelentés (vita)
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke) (intézkedések)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)
 14.A szavazás eredményének bejelentése
 15.A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények (vita)
 16.Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok (vita)
 17.Második szavazási kör
 18.Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok (a vita folytatása)
 19.A szavazáshoz fűzött indokolások
 20.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. A Covid19-oltásokra vonatkozó uniós globális stratégia (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Covid19-oltásokra vonatkozó uniós globális stratégia (2021/2500(RSP))

Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke) és Stella Kyriakides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joanna Kopcińska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marc Botenga, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Peter Liese, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Luisa Regimenti, Tilly Metz, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Norbert Neuser, Nils Torvalds, Nicolaus Fest, Michèle Rivasi, Jadwiga Wiśniewska, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Traian Băsescu és Nicolás González Casares.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Margrete Auken, Jan Zahradil, Antoni Comín i Oliveres, Edina Tóth, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Rasmus Andresen, Alexander Bernhuber, Tiemo Wölken, María Soraya Rodríguez Ramos, Piernicola Pedicini, Michal Wiezik, Sara Cerdas, Jan Huitema, Jutta Paulus, Fulvio Martusciello, Alessandra Moretti, Claudia Gamon, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Chrysoula Zacharopoulou, Lídia Pereira, Irena Joveva, Maria Spyraki, Charles Goerens, Angelika Niebler, Cindy Franssen és Stanislav Polčák.

Felszólal: Stella Kyriakides és Ana Paula Zacarias.

A vitát berekesztik.


3. A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata (vita)

Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatáról [2019/2192(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Jens Gieseke előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel García Muñoz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Maximilian Krah, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jakop G. Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dorien Rookmaker, független, Johan Danielsson, Caroline Nagtegaal, Lucia Vuolo, Eleonora Evi, Carlo Fidanza, Carles Puigdemont i Casamajó, Andor Deli, Ismail Ertug, José Ramón Bauzá Díaz, Vincenzo Sofo, Angel Dzhambazki, Massimiliano Salini, Josianne Cutajar, Roman Haider és Benoît Lutgen.

ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

Felszólal: Sara Cerdas, Tom Berendsen, Maria Grapini, Seán Kelly és Petar Vitanov.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.1.19-i jegyzőkönyv, 14. pont (módosítások); 2021.1.20-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


4. A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain (2021/2503(RSP))

Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke) és Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Vangelis Meimarakis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Malik Azmani, Nicolaus Fest, Damien Carême, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Gabriel Mato, Birgit Sippel, Jan-Christoph Oetjen, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Assita Kanko, Konstantinos Arvanitis, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Silvia Sardone, Erik Marquardt, Rob Rooken, Pernando Barrena Arza, Dietmar Köster, Jordan Bardella, Romeo Franz, Charlie Weimers és Pietro Bartolo.

(A vita folytatása: 2021.1.19-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Első szavazási kör

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) tárgyi és területi hatályának kiterjesztése ***
Jelentés az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

A Parlament szavaz az alábbi ideiglenes megállapodásokról:

Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése ***I
Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Technikai támogatási eszköz ***I
Jelentés a technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Alexandra Geese, Othmar Karas és Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása ***I
Jelentés a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
Jelentés az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások végrehajtásáról [2019/2207(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai öröksége
Jelentés a kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai örökségéről [2019/2194(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Mesterséges intelligencia: a nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések
Jelentés a mesterséges intelligenciáról: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül [2020/2013(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
Jelentés az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről – 2017, 2018 és 2019 [2019/2132(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata
Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatáról [2019/2192(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

A szavazás vége: 14.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 19.00.


6. A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menekültek és migránsok humanitárius helyzete az EU külső határain (2021/2503(RSP))

(A vita kezdete: 2021.1.19-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal: Marco Dreosto, Angel Dzhambazki, Tonino Picula és Elena Yoncheva.

Felszólal: Ylva Johansson (a Bizottság tagja) és Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.


7. Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság mandátumának meghosszabbítása

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete 2021. január 13-i ülésén jóváhagyta az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság mandátumának három hónappal való meghosszabbítására irányuló kérelmet.

Erre a meghosszabbításra azért van szükség, hogy a vizsgálóbizottság teljes mértékben és megfelelően eleget tudjon tenni megbízatásának, amelyet a Parlament 2020. június 19-én fogadott el.

Ha az e bejelentés követő 24 órán belül nem tesznek ellenvetést, a meghosszabbítás jóváhagyottnak tekintendő. Ellenkező esetben szavazni fognak róla.

(Az ülést 13.16-kor felfüggesztik.)


8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.04-kor folytatódik.


9. Alekszej Navalnij letartóztatása (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Alekszej Navalnij letartóztatása (2021/2513(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Witold Jan Waszczykowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Andrius Kubilius, Kati Piri, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Heidi Hautala, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Tonino Picula, Michal Šimečka, Viola Von Cramon-Taubadel, Jadwiga Wiśniewska, Tomasz Frankowski, Raphaël Glucksmann, Petras Auštrevičius, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Guy Verhofstadt, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė és Vladimír Bilčík.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz Wolski, Alexandr Vondra és Eugen Jurzyca, az ECR képviselőcsoport nevében, Alekszej Navalnij önkényes letartóztatásáról és fogva tartásáról (2021/2513(RSP)) (B9-0092/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Alekszej Navalnij letartóztatásáról (2021/2513(RSP)) (B9-0094/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.1.21-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2021.1.21-i jegyzőkönyv, 13. pont (zárószavazás).


10. Az EU Latin-Amerikában és a Karib-térségben folytatott külső tevékenységének fokozása a legutóbbi EU–Latin-Amerika miniszteri konferenciát követően (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU Latin-Amerikában és a Karib-térségben folytatott külső tevékenységének fokozása a legutóbbi EU–Latin-Amerika miniszteri konferenciát követően (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jordi Cañas, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Maria-Manuel Leitão-Marques és Dita Charanzová.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio és Mónica Silvana González.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.


11. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés - A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés - Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája – 2019. évi éves jelentés (vita)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves jelentés [2020/2206(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A9-0266/2020)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves jelentés [2020/2207(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról – 2019. évi éves jelentés [2020/2208(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser és Isabel Santos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Witold Jan Waszczykowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Özlem Demirel, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler és Juozas Olekas.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal: Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou és Miriam Lexmann.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.1.20-i jegyzőkönyv, 3. pont (módosítások); 2021.1.20-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke) (intézkedések)

A P8_TA(2019)0369(COR01) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2021.1.18-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése).


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)

Az elnök emlékeztet az AGRI bizottság arra vonatkozó ajánlását, hogy ne emeljenek kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben a tegnapi, 2021. január 18-i, hétfői plenáris ülésen jelentették be (2021.1.18-i jegyzőkönyv, 11. pont )

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Így az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a mai ülés elfogadott szövegei között (P9_TA(2021)0005).

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

14. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) tárgyi és területi hatályának kiterjesztése ***
Jelentés az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Jóváhagyva. (P9_TA(2021)0001)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament hozzájárulását adja a megállapodás módosításainak megkötéséhez.

Egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése ***I
Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0002)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Technikai támogatási eszköz ***I
Jelentés a technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Alexandra Geese, Othmar Karas és Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0003)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása ***I
Jelentés a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, KÖZÖS NYILATKOZATOK, A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Elfogadva. (P9_TA(2021)0004)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások
Jelentés az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások végrehajtásáról [2019/2207(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0006)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai öröksége
Jelentés a kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai örökségéről [2019/2194(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (ID képviselőcsoport)

Elutasítva
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Mesterséges intelligencia: a nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések
Jelentés a mesterséges intelligenciáról: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül [2020/2013(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0009)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
Jelentés az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről – 2017, 2018 és 2019 [2019/2132(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0011)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata
Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatáról [2019/2192(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0010)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)


15. A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejlemények (2021/2508(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Leopoldo López Gil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jordi Cañas, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Rosanna Conte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandra Pereira, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Manu Pineda, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White és Carlo Fidanza.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Cláudia Monteiro de Aguiar és Álvaro Amaro, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről (2021/2508(RSP)) (B9-0056/2021);

- Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, a venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről (2021/2508(RSP)) (B9-0060/2021);

- Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques és Javi López, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről (2021/2508(RSP)) (B9-0062/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca és Witold Jan Waszczykowski, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről (2021/2508(RSP)) (B9-0064/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans és Adrián Vázquez Lázara, a Renew képviselőcsoport nevében, a venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről (2021/2508(RSP)) (B9-0065/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.1.21-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2021.1.21-i jegyzőkönyv, 13. pont (zárószavazás).


16. Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok (vita)

Jelentés az összekapcsoltságról és az EU és Ázsia közötti kapcsolatokról [2020/2115(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Reinhard Bütikofer előterjeszti a jelentést.

(A vita folytatása: 2021.1.19-i jegyzőkönyv, 18. pont )


17. Második szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés
Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves jelentés [2020/2206(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A9-0266/2020);

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés
Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – 2020. évi éves jelentés [2020/2207(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája – 2019. évi éves jelentés
Jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról – 2019. évi éves jelentés [2020/2208(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Isabel Santos (A9-0259/2020).

A szavazás vége: 21.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, szerda 2021. január 20, 08.30--kor ismertetik.


18. Összekapcsoltság és az EU és Ázsia közötti kapcsolatok (a vita folytatása)

Jelentés az összekapcsoltságról és az EU és Ázsia közötti kapcsolatokról [2020/2115(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(A vita kezdete: 2021.1.19-i jegyzőkönyv, 16. pont )

Felszólal: Seán Kelly (az INTA bizottság véleményének előadója) és Angel Dzhambazki (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Olivér Várhelyi (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andor Deli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juozas Olekas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Alviina Alametsä, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, Robert Hajšel és Nicola Danti.

Felszólal: Olivér Várhelyi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.1.20-i jegyzőkönyv, 17. pont (módosítások); 2021.1.21-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás).


19. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


20. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 663.448/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat