Indiċi 
Minuti
XML 143kPDF 275kWORD 76k
It-Tlieta, 19 ta' Jannar 2021 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Strateġija globali tal-UE għall-vaċċinazzjonijiet kontra l-COVID-19 (dibattitu)
 3.Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) (dibattitu)
 4.Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati u tal-migranti fil-fruntieri esterni tal-UE (dibattitu)
 5.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 6.Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati u tal-migranti fil-fruntieri esterni tal-UE (tkomplija tad-dibattitu)
 7.Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.L-arrest ta' Aleksei Navalny (dibattitu)
 10.It-tisħiħ tal-azzjoni esterna tal-UE fl-Amerka Latina u fil-Karibew wara l-aħħar konferenza ministerjali UE-ALK (dibattitu)
 11.L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 - L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 - Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 (dibattitu)
 12.Rettifika (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 13.Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 14.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 15.L-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (dibattitu)
 16.Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja (dibattitu)
 17.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 18.Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja (tkomplija tad-dibattitu)
 19.Spjegazzjonijiet tal-vot
 20.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Strateġija globali tal-UE għall-vaċċinazzjonijiet kontra l-COVID-19 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Strateġija globali tal-UE għall-vaċċinazzjonijiet kontra l-COVID-19 (2021/2500(RSP))

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Stella Kyriakides (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ID, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joanna Kopcińska f'isem il-Grupp ECR, Marc Botenga f'isem il-Grupp The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos Membru mhux affiljat, Peter Liese, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Luisa Regimenti, Tilly Metz, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Mislav Kolakušić, Dolors Montserrat, Norbert Neuser, Nils Torvalds, Nicolaus Fest, Michèle Rivasi, Jadwiga Wiśniewska, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Traian Băsescu u Nicolás González Casares.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Margrete Auken, Jan Zahradil, Antoni Comín i Oliveres, Edina Tóth, Kathleen Van Brempt, Nicolae Ştefănuță, Rasmus Andresen, Alexander Bernhuber, Tiemo Wölken, María Soraya Rodríguez Ramos, Piernicola Pedicini, Michal Wiezik, Sara Cerdas, Jan Huitema, Jutta Paulus, Fulvio Martusciello, Alessandra Moretti, Claudia Gamon, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Chrysoula Zacharopoulou, Lídia Pereira, Irena Joveva, Maria Spyraki, Charles Goerens, Angelika Niebler, Cindy Franssen u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Stella Kyriakides u Ana Paula Zacarias.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) (dibattitu)

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Jens Gieseke ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Adina-Ioana Vălean (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elżbieta Katarzyna Łukacijewska f'isem il-Grupp PPE, Isabel García Muñoz f'isem il-Grupp S&D, Dominique Riquet f'isem il-Grupp Renew, Maximilian Krah f'isem il-Grupp ID, Jakop G. Dalunde f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Dorien Rookmaker Membru mhux affiljata, Johan Danielsson, Caroline Nagtegaal, Lucia Vuolo, Eleonora Evi, Carlo Fidanza, Carles Puigdemont i Casamajó, Andor Deli, Ismail Ertug, José Ramón Bauzá Díaz, Vincenzo Sofo, Angel Dzhambazki, Massimiliano Salini, Josianne Cutajar, Roman Haider u Benoît Lutgen.

PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

Interventi ta': Sara Cerdas, Tom Berendsen, Maria Grapini, Seán Kelly u Petar Vitanov.

Intervent ta': Adina-Ioana Vălean.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14 tal-Minuti tad-data 19.1.2021 (emendi); punt 17 tal-Minuti tad-data 20.1.2021 (votazzjoni finali).


4. Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati u tal-migranti fil-fruntieri esterni tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati u tal-migranti fil-fruntieri esterni tal-UE (2021/2503(RSP))

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Vangelis Meimarakis f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp Renew, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ID, Tineke Strik f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński f'isem il-Grupp ECR, Malin Björk f'isem il-Grupp The Left, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Malik Azmani, Nicolaus Fest, Damien Carême, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Gabriel Mato, Birgit Sippel, Jan-Christoph Oetjen, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Assita Kanko, Konstantinos Arvanitis, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Silvia Sardone, Erik Marquardt, Rob Rooken, Pernando Barrena Arza, Dietmar Köster, Jordan Bardella, Romeo Franz, Charlie Weimers u Pietro Bartolo.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 19.1.2021)


5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni unika dwar:

Ftehim għall-kooperazzjoni dwar kif jiġi trattat it-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana bħala riżultat taż-żejt u ta' sustanzi oħra ta' ħsara (Il-Ftehim ta' Bonn): estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni materjali u ġeografika tiegħu ***
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-emendi tal-Ftehim għall-kooperazzjoni fit-trattament tat-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana miż-żejt u sustanzi oħra perikolużi (Il-Ftehim ta’ Bonn) fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta' dak il-Ftehim u dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta' Spanja għal dak il-Ftehim [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Il-Parlament ipproċeda għall-votazzjoni dwar il-ftehimiet proviżorji:

L-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Strument ta' Appoġġ Tekniku ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Appoġġ Tekniku [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Alexandra Geese, Othmar Karas u Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

Il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri [2019/2207(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali
Rapport dwar il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali [2019/2194(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali
Rapport dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-Istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali [2020/2013(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019 [2019/2132(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)
Rapport dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sas-14.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 19.00.


6. Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati u tal-migranti fil-fruntieri esterni tal-UE (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati u tal-migranti fil-fruntieri esterni tal-UE (2021/2503(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 4 tal-Minuti tad-data 19.1.2021)

Interventi ta': Marco Dreosto, Angel Dzhambazki, Tonino Picula u Elena Yoncheva.

Interventi ta': Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) u Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.


7. Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Il-President avżat li l-Konferenza tal-Presidenti, waqt il-laqgħa tagħha tat-13 ta' Jannar 2021, approvat it-talba tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport li l-mandat tiegħu jiġi estiż bi tliet xhur.

Din l-estensjoni hija neċessarja biex il-Kumitat ta' Inkjesta jkun jista' jwettaq b'mod sħiħ u korrett il-mandat tiegħu kif ġie adottat mill-Parlament fid-19 ta' Ġunju 2020.

Jekk ma ssir l-ebda oġġezzjoni fl-erbgħa u għoxrin siegħa wara li jkun tħabbar l-avviż, din l-estensjoni titqies approvata. Fil-każ kuntrarju, jittieħed vot dwarha.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.16.)


8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.04.


9. L-arrest ta' Aleksei Navalny (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-arrest ta' Aleksei Navalny (2021/2513(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Urmas Paet f'isem il-Grupp Renew, Marco Zanni f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski f'isem il-Grupp ECR, Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Andrius Kubilius, Kati Piri, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Heidi Hautala, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Tonino Picula, Michal Šimečka, Viola Von Cramon-Taubadel, Jadwiga Wiśniewska, Tomasz Frankowski, Raphaël Glucksmann, Petras Auštrevičius, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Guy Verhofstadt, Peter van Dalen, Andreas Schieder, Rasa Juknevičienė u Vladimír Bilčík.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz Wolski, Alexandr Vondra u Eugen Jurzyca, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-arrest u d-detenzjoni arbitrarji ta' Aleksei Navalny (2021/2513(RSP)) (B9-0092/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-arrest ta' Aleksei Navalny (2021/2513(RSP)) (B9-0094/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (votazzjoni finali).


10. It-tisħiħ tal-azzjoni esterna tal-UE fl-Amerka Latina u fil-Karibew wara l-aħħar konferenza ministerjali UE-ALK (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: It-tisħiħ tal-azzjoni esterna tal-UE fl-Amerka Latina u fil-Karibew wara l-aħħar konferenza ministerjali UE-ALK (2020/2915(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Francisco José Millán Mon f'isem il-Grupp PPE, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Jordi Cañas f'isem il-Grupp Renew, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Hermann Tertsch f'isem il-Grupp ECR, Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Maria-Manuel Leitão-Marques u Dita Charanzová.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Jordi Solé, Mick Wallace, Isabel Santos, Massimiliano Smeriglio u Mónica Silvana González.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 - L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 - Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2206(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2207(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 [2020/2208(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020)

David McAllister, Sven Mikser u Isabel Santos ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski f'isem il-Grupp ECR, Özlem Demirel f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Hannah Neumann, Elżbieta Kruk, Manu Pineda, Antoni Comín i Oliveres, Michael Gahler u Juozas Olekas.

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Interventi ta': Katalin Cseh, Jérôme Rivière, Salima Yenbou, Margarita de la Pisa Carrión, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Kinga Gál, Raphaël Glucksmann, Urmas Paet, Simona Baldassarre, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Thomas Waitz, Jadwiga Wiśniewska, Andrius Kubilius, Javi López, Željana Zovko, Elena Yoncheva, André Rougé, Stelios Kympouropoulos, Nacho Sánchez Amor, Loucas Fourlas, Tonino Picula, Vladimír Bilčík, Sunčana Glavak, Rasa Juknevičienė, Francisco José Millán Mon, Lefteris Christoforou u Miriam Lexmann.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3 tal-Minuti tad-data 20.1.2021 (emendi); punt 17 tal-Minuti tad-data 20.1.2021 (votazzjoni finali).


12. Rettifika (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Ir-rettifika P8_TA(2019)0369(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 10 tal-Minuti tad-data 18.1.2021).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx skont l-Artikolu 241(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika tqieset approvata.


13. Atti delegati (Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ifakkar li r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat AGRI li ma jsirux oġġezzjonijiet għall-att delegat tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel, it-Tnejn 18 ta' Jannar 2021 (punt 11 tal-Minuti tad-data 18.1.2021)

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit fl-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni titqies approvata u se tkun ippubblikata fit-Testi adottati tas-seduta tal-lum (P9_TA(2021)0005).

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

14. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Ftehim għall-kooperazzjoni dwar kif jiġi trattat it-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana bħala riżultat taż-żejt u ta' sustanzi oħra ta' ħsara (Il-Ftehim ta' Bonn): estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni materjali u ġeografika tiegħu ***
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-emendi tal-Ftehim għall-kooperazzjoni fit-trattament tat-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana miż-żejt u sustanzi oħra perikolużi (Il-Ftehim ta’ Bonn) fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta' dak il-Ftehim u dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta' Spanja għal dak il-Ftehim [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P9_TA(2021)0001)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-emendi tal-Ftehim.

L-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2021)0002)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 2)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Strument ta' Appoġġ Tekniku ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Appoġġ Tekniku [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Alexandra Geese, Othmar Karas u Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2021)0003)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 3)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONIJIET KONĠUNTI, DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0004)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 4)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri [2019/2207(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0006)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 5)

Il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali
Rapport dwar il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali [2019/2194(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (Grupp ID)

Rifjut
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 7)

Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali
Rapport dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-Istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali [2020/2013(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0009)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 8)

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019 [2019/2132(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0011)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 10)

Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)
Rapport dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0010)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 9)


15. L-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (2021/2508(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Leopoldo López Gil f'isem il-Grupp PPE, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Jordi Cañas f'isem il-Grupp Renew, Rosanna Conte f'isem il-Grupp ID, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Hermann Tertsch f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira f'isem il-Grupp The Left, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dita Charanzová, Manu Pineda, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White u Carlo Fidanza.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Cláudia Monteiro de Aguiar u Álvaro Amaro, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (2021/2508(RSP)) (B9-0056/2021);

- Manu Pineda, f'isem il-Grupp The Left, dwar l-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (2021/2508(RSP)) (B9-0060/2021);

- Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques u Javi López, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (2021/2508(RSP)) (B9-0062/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (2021/2508(RSP)) (B9-0064/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans u Adrián Vázquez Lázara, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-aħħar żviluppi fl-Assemblea Nazzjonali tal-Venezwela (2021/2508(RSP)) (B9-0065/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (votazzjoni finali).


16. Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja (dibattitu)

Rapport dwar il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja [2020/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Reinhard Bütikofer ippreżenta r-rapport.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 18 tal-Minuti tad-data 19.1.2021)


17. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2206(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020);

L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2207(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 [2020/2208(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada l-Erbgħa 20 ta' Jannar 2021, 08.30.


18. Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja [2020/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(Bidu tad-dibattitu: punt 16 tal-Minuti tad-data 19.1.2021)

Interventi ta': Seán Kelly (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA) u Angel Dzhambazki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN).

Intervent ta': Olivér Várhelyi (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Andor Deli f'isem il-Grupp PPE, Juozas Olekas f'isem il-Grupp S&D, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Alviina Alametsä f'isem il-Grupp Verts/ALE, Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp The Left, Robert Hajšel u Nicola Danti.

Intervent ta': Olivér Várhelyi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17 tal-Minuti tad-data 20.1.2021 (emendi); punt 9 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (votazzjoni finali).


19. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


20. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 663.448/OJME).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza