Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 20 януари 2021 г. - Брюксел

2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решението за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник 18 януари 2021 (точка 9 от протокола от 18.1.2021 г).

Следователно комисията ECON можа да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност