Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 20. januára 2021 - Brusel

2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadosť o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici z pondelka 18. januára 2021 (bod 9 zápisnice zo dňa 18.1.2021).

Výbor ECON mohol začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia