Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2207(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0265/2020

Συζήτηση :

PV 19/01/2021 - 11
CRE 19/01/2021 - 11

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2021 - 3
PV 20/01/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0013

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

3. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2206(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A9-0266/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0012)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2207(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0013)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019
Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019 [2020/2208(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0014)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου