Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0105(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0174/2020

Внесени текстове :

A9-0174/2020

Разисквания :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Гласувания :

PV 21/01/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0015

Протокол
XML 4k
Сряда, 20 януари 2021 г. - Брюксел

12. ФЕПНЛ: специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Изказаха се David Casa, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Dragoș Pîslaru, от името на групата Renew, France Jamet, от името на групата ID, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата The Left, Ioannis Lagos, независим член на ЕП, и Dennis Radtke.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Радан Кънев и Anne Sander.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 21.1.2021 г.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност