Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0174/2020

Indgivne tekster :

A9-0174/2020

Forhandlinger :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Afstemninger :

PV 21/01/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0015

Protokol
XML 3k
Onsdag den 20. januar 2021 - Bruxelles

12. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová forelagde betænkningen.

Taler: Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen).

Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Dragoș Pîslaru for Renew-Gruppen, France Jamet for ID-Gruppen, Katrin Langensiepen for Verts/ALE-Gruppen, Elżbieta Rafalska for ECR-Gruppen, José Gusmão for The Left-Gruppen, Ioannis Lagos, løsgænger, og Dennis Radtke.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Radan Kanev og Anne Sander.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 21.1.2021.

Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik