Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0174/2020

Ingivna texter :

A9-0174/2020

Debatter :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Omröstningar :

PV 21/01/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0015

Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel

12. Fead: särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Dragoș Pîslaru för Renew-gruppen, France Jamet för ID-gruppen, Katrin Langensiepen för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, José Gusmão för The Left-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös, och Dennis Radtke.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Radan Kanev och Anne Sander.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 21.1.2021.

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy