Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel

13. Utskottens och delegationernas sammansättning

Renew-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ENVI-utskottet: Karin Karlsbro

PECH-utskottet: Jan Huitema

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy