Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Środa, 20 stycznia 2021 r. - Bruksela

15. Prawo do bycia offline (debata)
CRE

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline [2019/2181(INL)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Alex Agius Saliba przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Yana Toom w imieniu grupy Renew, Guido Reil w imieniu grupy ID, Sara Matthieu w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Szydło w imieniu grupy ECR, Daniela Rondinelli niezrzeszona, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind i José Gusmão.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 21.1.2021 (poprawki); pkt 13 protokołu z dnia 21.1.2021 (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności