Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel

15. Rätten att inte vara uppkopplad (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad [2019/2181(INL)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Alex Agius Saliba redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Yana Toom för Renew-gruppen, Guido Reil för ID-gruppen, Sara Matthieu för Verts/ALE-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind och José Gusmão.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy