Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2863(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000081/2020 (B9-0001/2021)

Debatten :

PV 20/01/2021 - 16
CRE 20/01/2021 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 4k
Woensdag 20 januari 2021 - Brussel

16. Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000081/2020) van Irene Tinagli en Paul Tang, namens de commissie ECON, aan de Raad: Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (B9-0001/2021)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000082/2020) van Irene Tinagli en Paul Tang, namens de commissie ECON, aan de Commissie: Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (B9-0002/2021)

Paul Tang licht de vragen toe.

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Paolo Gentiloni (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Lídia Pereira, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Gilles Boyer, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun en Claude Gruffat.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni en Ana Paula Zacarias.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Irene Tinagli, namens de commissie ECON en Paul Tang, namens de Subcommissie belastingaangelegenheden, over de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 21.1.2021 (amendementen); punt 13 van de notulen van 21.1.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid