Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2863(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000081/2020 (B9-0001/2021)

Debatter :

PV 20/01/2021 - 16
CRE 20/01/2021 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel

16. Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000081/2020) från Irene Tinagli och Paul Tang, för ECON-utskottet, till rådet: Reform av EU:s förteckning över skatteparadis (B9-0001/2021)

Fråga för muntligt besvarande (O-000082/2020) från Irene Tinagli och Paul Tang, för ECON-utskottet, till kommissionen: Reform av EU:s förteckning över skatteparadis (B9-0002/2021)

Paul Tang utvecklade frågorna.

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Lídia Pereira för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Gilles Boyer för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Beata Kempa för ECR-gruppen, Manon Aubry för The Left-gruppen, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun och Claude Gruffat.

Talare: Paolo Gentiloni och Ana Paula Zacarias.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Irene Tinagli, för ECON-utskottet och Paul Tang, för Underutskottet för skattefrågor, om reformering av EU:s förteckning över skatteparadis (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy