Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2194(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0210/2020

Разисквания :

PV 18/01/2021 - 20
CRE 18/01/2021 - 20

Гласувания :

PV 20/01/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0008

Протокол
XML 20k
Сряда, 20 януари 2021 г. - Брюксел

17. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Eвропейска заповед за арест и процедури за предаване между държавите членки
Доклад относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки [2019/2207(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0006)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги
Доклад относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги [2020/2020(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0007)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство
Доклад относно постигането на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство [2019/2194(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия CULT)

Приема се (P9_TA(2021)0008)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право
Доклад относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие [2020/2013(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0009)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
Доклад относно преразглеждането на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0010)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г.
Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 г. [2019/2132(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0011)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г. [2020/2206(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A9-0266/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0012)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2020 г. [2020/2207(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0013)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г. [2020/2208(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0014)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Свързаността и отношенията между ЕС и Азия
Доклад относно свързаността и отношенията между ЕС и Азия [2020/2115(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0016)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност