Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2194(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0210/2020

Debaty :

PV 18/01/2021 - 20
CRE 18/01/2021 - 20

Głosowanie :

PV 20/01/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0008

Protokół
XML 17k
Środa, 20 stycznia 2021 r. - Bruksela

17. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Europejski nakaz aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi
Sprawozdanie w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi [2019/2207(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0006)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

Wzmocnienie jednolitego rynku: przyszłość swobodnego przepływu usług
Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia jednolitego rynku: przyszłość swobodnego przepływu usług [2020/2020(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0007)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Zapewnienie długotrwałych efektów politycznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
Sprawozdanie w sprawie zapewnienia długotrwałych efektów politycznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego [2019/2194(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI (komisja CULT)

Przyjęto (P9_TA(2021)0008)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego
Sprawozdanie w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych, oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych [2020/2013(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0009)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)
Sprawozdanie w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0010)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019 [2019/2132(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0011)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2020 r. [2020/2206(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A9-0266/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0012)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2020 r. [2020/2207(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0013)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Prawa człowieka i demokracja na świecie oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2019 r.
Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2019 r. [2020/2208(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0014)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Konektywność i stosunki UE–Azja
Sprawozdanie w sprawie konektywności i stosunków UE–Azja [2020/2115(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0016)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności