Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2194(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0210/2020

Debatter :

PV 18/01/2021 - 20
CRE 18/01/2021 - 20

Omröstningar :

PV 20/01/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0008

Protokoll
XML 17k
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel

17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna
Betänkande om genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna [2019/2207(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0006)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster
Betänkande om förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster [2020/2020(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0007)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv
Betänkande om uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv [2019/2194(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (CULT-utskottet)

Antogs (P9_TA(2021)0008)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt
Betänkande om Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området [2020/2013(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0009)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Betänkande om revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0010)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019
Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019 [2019/2132(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0011)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A9-0266/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0012)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2207(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0013)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019
Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 [2020/2208(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0014)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien
Betänkande om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien [2020/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0016)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy