Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Środa, 20 stycznia 2021 r. - Bruksela

18. Brak przejrzystości wskazanych przez Radę nominacji do Prokuratury Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady: Brak przejrzystości wskazanych przez Radę nominacji do Prokuratury Europejskiej (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Saskia Bricmont w imieniu grupy Verts/ALE, Sandra Pereira w imieniu grupy The Left, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão i Monika Hohlmeier.

Głos zabrała Ana Paula Zacarias.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.30.)

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności