Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 20. januára 2021 - Brusel

18. Nedostatočná transparentnosť pri vymenúvaní členov Európskej prokuratúry Radou (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Rady: Nedostatočná transparentnosť pri vymenúvaní členov Európskej prokuratúry Radou (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Sandra Pereira v mene skupiny The Left, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão a Monika Hohlmeier.

V rozprave vystúpila Ana Paula Zacarias.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.30 h.)

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia