Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel

18. Brist på transparens i samband med rådets utnämningar till Eppo (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av rådet: Brist på transparens i samband med rådets utnämningar till Eppo (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Sandra Pereira för The Left-gruppen, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão och Monika Hohlmeier.

Talare: Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.30.)

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy