Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Сряда, 20 януари 2021 г. - Брюксел

20. Второ гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на временното споразумение:

ФЕПНЛ: специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с въвеждането на специални мерки за преодоляване на кризата, породена от COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Достойни жилища на разумни цени за всеки
Доклад относно достъпа за всеки до достойни жилища на разумни цени [2019/2187(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Правото на изключване
Доклад с препоръки до Комисията относно правото на изключване [2019/2181(INL)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища
Предложение за резолюция B9-0052/2021.

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, четвъртък, 21 януари 2021 в 8.30 ч.

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност