Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 20. ledna 2021 - Brusel

20. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o předběžné dohodě:

FEAD: zvláštní opatření reagující na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na rozšíření onemocnění COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Důstojné a dostupné bydlení pro všechny
Zpráva o přístupu k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny [2019/2187(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Právo odpojit se
Zpráva obsahující doporučení Komisi k právu odpojit se [2019/2181(INL)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Reforma unijního seznamu daňových rájů
Návrh usnesení B9-0052/2021.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 21. ledna 2021, v 8:30.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí