Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Onsdag den 20. januar 2021 - Bruxelles

20. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om den foreløbige aftale:

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Anstændig og prismæssigt overkommelig bolig for alle
Betænkning om adgang for alle til en anstændig og prismæssigt overkommelig bolig [2019/2187(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Retten til at være offline
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retten til at være offline [2019/2181(INL)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Reformering af EU-listen over skattely
Forslag til beslutning B9-0052/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, torsdag den 21. januar 2021 kl. 08.30.

Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik