Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Keskiviikko 20. tammikuuta 2021 - Bryssel

20. Toiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava alustava sopimus:

FEAD: covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavat erityistoimenpiteet ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille
Mietintö mahdollisuudesta kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille [2019/2187(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Oikeus olla tavoittamattomissa
Mietintö suosituksista komissiolle oikeudesta olla tavoittamattomissa [2019/2181(INL)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen
Päätöslauselmaesitys B9-0052/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 21. tammikuuta 2021 klo 8.30.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö