Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Środa, 20 stycznia 2021 r. - Bruksela

20. Druga część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnym porozumieniem:

FEAD: szczególne środki reagowania na kryzys związany z COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Powszechny dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań
Sprawozdanie w sprawie powszechnego dostępu do godnych i przystępnych cenowo mieszkań [2019/2187(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Prawo do bycia offline
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline [2019/2181(INL)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Zmiany w unijnym wykazie rajów podatkowych
Projekt rezolucji B9-0052/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w czwartek 21 stycznia 2021 r. o godz. 8.30.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności