Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel

20. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om den preliminära överenskommelsen:

Fead: särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

Anständig och rimligt prissatt bostad för alla
Betänkande om tillgången till anständig och rimligt prissatt bostad för alla [2019/2187(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Rätten att inte vara uppkopplad
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad [2019/2181(INL)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis
Resolutionsförslag B9-0052/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, torsdagen den 21 januari 2021 kl. 08.30.

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy