Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 20. ledna 2021 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 3.Oznámení výsledků hlasování
 4.Uvedení nového prezidenta Spojených států amerických do úřadu a aktuální politická situace (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Představení programu činnosti portugalského předsednictví (rozprava)
 7.První hlasování
 8.Představení programu činnosti portugalského předsednictví (pokračování rozpravy)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro ochranu zvířat během přepravy
 11.Sociální krize a krize zaměstnanosti v souvislosti s pandemií COVID-19 a reakce EU prostřednictvím plánu na podporu oživení a VFR (rozprava)
 12.FEAD: zvláštní opatření reagující na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I (rozprava)
 13.Členství ve výborech a v delegacích
 14.Důstojné a dostupné bydlení pro všechny (rozprava)
 15.Právo odpojit se (rozprava)
 16.Reforma unijního seznamu daňových rájů (rozprava)
 17.Oznámení výsledků hlasování
 18.Nedostatečná transparentnost při jmenování členů Úřadu evropského veřejného žalobce Radou (rozprava)
 19.Pokračování denního zasedání
 20.Druhé hlasování
 21.Vysvětlení hlasování
 22.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 23.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 24.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 25.Předložení dokumentů
 26.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (163 kb) Prezenční listina (46 kb) Výsledky hlasování (459 kb) Jmenovitá hlasování (4928 kb) 
 
Zápis (163 kb) Prezenční listina (46 kb) Výsledky hlasování (459 kb) Jmenovitá hlasování (4928 kb) 
 
Zápis (80 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (108 kb) Jmenovitá hlasování (112 kb) 
 
Zápis (287 kb) Prezenční listina (77 kb) Výsledky hlasování (301 kb) Jmenovitá hlasování (800 kb) 
Poslední aktualizace: 20. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí