Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. tammikuuta 2021 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 3.Äänestystulosten ilmoittaminen
 4.Yhdysvaltojen uuden presidentin virkaanastujaiset ja tämänhetkinen poliittinen tilanne (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Portugalin puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 7.Ensimmäiset äänestykset
 8.Portugalin puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (jatkoa keskustelulle)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevän tutkintavaliokunnan toimikauden pidentäminen
 11.Työllisyys- ja sosiaalikriisi covid-19-pandemian aikana sekä elpymissuunnitelmaan ja monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvät EU:n toimet (keskustelu)
 12.FEAD: covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavat erityistoimenpiteet ***I (keskustelu)
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 14.Mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille (keskustelu)
 15.Oikeus olla tavoittamattomissa (keskustelu)
 16.EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen (keskustelu)
 17.Äänestystulosten ilmoittaminen
 18.Avoimuuden puute neuvoston nimityksissä Euroopan syyttäjänvirastoon (keskustelu)
 19.Istunnon jatkaminen
 20.Toiset äänestykset
 21.Äänestysselitykset
 22.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 23.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 24.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 25.Vastaanotetut asiakirjat
 26.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (159 kb) Läsnäololista (45 kb) Äänestysten tulokset (462 kb) Nimenhuutoäänestykset (4928 kb) 
 
Pöytäkirja (159 kb) Läsnäololista (45 kb) Äänestysten tulokset (462 kb) Nimenhuutoäänestykset (4928 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (12 kb) Äänestysten tulokset (112 kb) Nimenhuutoäänestykset (114 kb) 
 
Pöytäkirja (283 kb) Läsnäololista (75 kb) Äänestysten tulokset (277 kb) Nimenhuutoäänestykset (796 kb) 
Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö