Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.Installation av Förenta staternas nya president och den nuvarande politiska situationen (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Presentation av det portugisiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Presentation av det portugisiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (fortsättning på debatten)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
 11.Den sociala krisen och sysselsättningskrisen under covid-19-pandemin och EU:s svar i återhämtningsplanen och i den fleråriga budgetramen (debatt)
 12.Fead: särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I (debatt)
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Anständig och rimligt prissatt bostad för alla (debatt)
 15.Rätten att inte vara uppkopplad (debatt)
 16.Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis (debatt)
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Brist på transparens i samband med rådets utnämningar till Eppo (debatt)
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.Andra omröstningsomgången
 21.Röstförklaringar
 22.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 23.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 24.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 25.Inkomna dokument
 26.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (163 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (458 kb) Omröstningar med namnupprop (4928 kb) 
 
Protokoll (163 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (458 kb) Omröstningar med namnupprop (4928 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (110 kb) Omröstningar med namnupprop (114 kb) 
 
Protokoll (286 kb) Närvarolista (76 kb) Omröstningsresultat (277 kb) Omröstningar med namnupprop (795 kb) 
Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy