Indeks 
Zapisnik
XML 166kPDF 287kWORD 79k
Srijeda, 20. siječnja 2021. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)
 3.Objava rezultata glasovanja
 4.Inauguracija novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i trenutna politička situacija (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Predstavljanje programa aktivnosti portugalskog predsjedništva (rasprava)
 7.Prvi krug glasovanja
 8.Predstavljanje programa aktivnosti portugalskog predsjedništva (nastavak rasprave)
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Produženje mandata Istražnom odboru za zaštitu životinja tijekom prijevoza
 11.Socijalna kriza i kriza zapošljavanja u pandemiji bolesti COVID-19 te europski plan oporavka i VFO kao odgovori EU-a (rasprava)
 12.FEAD: Posebne mjere za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I (rasprava)
 13.Sastav odbora i izaslanstava
 14.Pristojne i cjenovno pristupačne mogućnosti stanovanja za sve (rasprava)
 15.Pravo na isključivanje (rasprava)
 16.Reforma EU-ova popisa poreznih oaza (rasprava)
 17.Objava rezultata glasovanja
 18.Nedostatak transparentnosti u pogledu imenovanja Vijeća za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) (rasprava)
 19.Nastavak dnevne sjednice
 20.Drugi krug glasovanja
 21.Obrazloženja glasovanja
 22.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 23.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 24.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 25.Podnošenje dokumenata
 26.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:34 h.


2. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)

Predsjednik je obavijestio prisutne da nije primio zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag u pogledu odluke o stupanju u međuinstitucijske pregovore objavljene u zapisniku od ponedjeljka 18. siječnja 2021 (točka 9 zapisnika od 18.1.2021.).

Odbor ECON je mogao početi s pregovorima nakon isteka roka iz članka 71. stavka 2. Poslovnika.


3. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2020. [2020/2206(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A9-0266/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0012)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 11)

Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2020. [2020/2207(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0013)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 12)

Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika EU-a u tom području – godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2019. [2020/2208(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0014)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 13)


4. Inauguracija novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i trenutna politička situacija (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Inauguracija novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i trenutna politička situacija (2021/2502(RSP))

Charles Michel (predsjednik Europskog vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Derk Jan Eppink, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Tiziana Beghin, nezavisna zastupnica, i Arnaud Danjean.

PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

Govorili su Kati Piri, Hilde Vautmans, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Tonino Picula, Nicolae Ştefănuță, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Carlo Fidanza, Idoia Villanueva Ruiz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Miapetra Kumpula-Natri, Sophia in 't Veld, Tom Vandendriessche, Ciarán Cuffe, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Kathleen Van Brempt, Liesje Schreinemacher, Mara Bizzotto, Marcel Kolaja, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Sven Mikser, Katalin Cseh, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Assita Kanko, Andrius Kubilius, Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Kosma Złotowski, Traian Băsescu, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Brando Benifei, Billy Kelleher, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Benoît Lutgen, Alfred Sant, Željana Zovko, Lina Gálvez Muñoz i Roberta Metsola.

Govorili su Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) i Charles Michel.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 10:52 h.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:55 h.


6. Predstavljanje programa aktivnosti portugalskog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Predstavljanje programa aktivnosti portugalskog predsjedništva (2020/2928(RSP))

António Costa (predsjedatelj Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik, i Paulo Rangel.

PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

Govorili su Carlos Zorrinho, Malik Azmani, Nicolas Bay, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gunnar Beck, Francisco Guerreiro, Anna Zalewska, Sandra Pereira, Dorien Rookmaker, Kinga Gál, Pedro Marques, Luis Garicano, Gerolf Annemans, Yannick Jadot, Geert Bourgeois, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Kati Piri, Stéphane Séjourné, Paolo Borchia, Tineke Strik, Eugen Jurzyca, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Philippe Olivier, Sven Giegold, Mazaly Aguilar, Benoît Lutgen, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Mara Bizzotto, Terry Reintke, Nicola Procaccini i Karlo Ressler.

(Nastavak rasprave: točka 8 zapisnika od 20.1.2021.)


7. Prvi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Europski uhidbeni nalog i postupci predaje između država članica
Izvješće o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica [2019/2207(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Jačanje jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga
Izvješće o jačanju jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga [2020/2020(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020);

Ostvarivanje djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine
Izvješće o ostvarivanju djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine [2019/2194(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava
Izvješće o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa [2020/2013(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Revizija smjernica za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T)
Izvješće o reviziji smjernica za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jens Gieseke (A9-0251/2020);

Praćenje primjene prava Unije tijekom 2017., 2018. i 2019.
Izvješće o praćenju primjene prava Unije tijekom 2017., 2018. i 2019. [2019/2132(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2020. [2020/2206(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A9-0266/2020);

Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2020. [2020/2207(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika EU-a u tom području – godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2019. [2020/2208(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Povezivost i odnosi EU-a i Azije
Izvješće o povezivosti i odnosima EU-a i Azije [2020/2115(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 14 h 15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19 heures.


8. Predstavljanje programa aktivnosti portugalskog predsjedništva (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Predstavljanje programa aktivnosti portugalskog predsjedništva (2020/2928(RSP))

(Početak rasprave: točka 6 zapisnika od 20.1.2021.)

Govorili su Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Gwendoline Delbos-Corfield, Izabela-Helena Kloc, Lefteris Christoforou, Birgit Sippel, Charles Goerens, Riho Terras, Javier Moreno Sánchez, Svenja Hahn, David McAllister, Nuno Melo, Pedro Silva Pereira i Margarida Marques.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i António Costa (predsjedatelj Vijeća).

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:37 h.)


PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:05 h.


10. Produženje mandata Istražnom odboru za zaštitu životinja tijekom prijevoza

Predsjedateljica je obavijestila da nije uložen niti jedan prigovor na zahtjev za pdoruženje mandaza koji je podnio Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza u utorak 19. siječnja 2021. (točka 7 zapisnika od 19.1.2021.).

Taj se zahtjev za produženjem stoga smatra odobrenim.


11. Socijalna kriza i kriza zapošljavanja u pandemiji bolesti COVID-19 te europski plan oporavka i VFO kao odgovori EU-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Socijalna kriza i kriza zapošljavanja u pandemiji bolesti COVID-19 te europski plan oporavka i VFO kao odgovori EU-a (2020/2934(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsjedateljica Vijeća) i Nicolas Schmit (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Manuel Pizarro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dragoș Pîslaru, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Hélène Laporte, u ime Kluba zastupnika ID-a, Kira Marie Peter-Hansen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Leila Chaibi, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Rosa Estaràs Ferragut, Klára Dobrev, Marie-Pierre Vedrenne, Gunnar Beck, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, Milan Brglez, Atidzhe Alieva-Veli, Paolo Borchia, Elżbieta Rafalska, Margarida Marques, Valérie Hayer i Robert Roos.

Govorili su Nicolas Schmit i Ana Paula Zacarias.

Rasprava je zaključena.


12. FEAD: Posebne mjere za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová predstavila je izvješće.

Govorio je Nicolas Schmit (povjerenik Komisije).

Govorili su David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dragoș Pîslaru, u ime Kluba zastupnika Renew-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ID-a, Katrin Langensiepen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Elżbieta Rafalska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Gusmão, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Ioannis Lagos, nezavisni zastupnik, i Dennis Radtke.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Radan Kanev i Anne Sander.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 21.1.2021..


13. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjedatelj primio je od Kluba zastupnika Renew sljedeće odluke o izmjenama sastava odbora i izaslanstava:

Odbor ENVI: Karin Karlsbro

Odbor PECH: Jan Huitema

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


14. Pristojne i cjenovno pristupačne mogućnosti stanovanja za sve (rasprava)

Izvješće o pristupu pristojnim i cjenovno pristupačnim mogućnostima stanovanja za sve [2019/2187(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Kim Van Sparrentak predstavila je izvješće.

Govorio je Nicolas Schmit (povjerenik Komisije).

Govorili su Dennis Radtke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Estrella Durá Ferrandis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Stefania Zambelli, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ciarán Cuffe, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Szydło, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Leila Chaibi, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Chiara Gemma, nezavisna zastupnica, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Dominique Bilde, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Guido Reil, Loucas Fourlas i Elisabetta Gualmini.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 21.1.2021. (amandmani); točka 13 zapisnika od 21.1.2021. (konačno glasovanje).


15. Pravo na isključivanje (rasprava)

Izvješće s preporukama Komisiji o pravu na isključivanje [2019/2181(INL)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Alex Agius Saliba predstavio je izvješće.

Govorio je Nicolas Schmit (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Guido Reil, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sara Matthieu, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Szydło, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Daniela Rondinelli, nezavisna zastupnica, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind i José Gusmão.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 21.1.2021. (amandmani); točka 13 zapisnika od 21.1.2021. (konačno glasovanje).


16. Reforma EU-ova popisa poreznih oaza (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000081/2020) koje su postavili Irene Tinagli i Paul Tang, u ime Odbora ECON, Vijeću: Reforma EU-ova popisa poreznih oaza (B9-0001/2021)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000082/2020) koje su postavili Irene Tinagli i Paul Tang, u ime Odbora ECON, Komisiji: Reforma EU-ova popisa poreznih oaza (B9-0002/2021)

Paul Tang obrazložio je pitanja.

Ana Paula Zacarias (predsjedateljica Vijeća) i Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su Lídia Pereira, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gilles Boyer, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Kempa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun i Claude Gruffat.

Govorili su Paolo Gentiloni i Ana Paula Zacarias.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Irene Tinagli, u ime Odbora ECON i Paul Tang, u ime Pododbora za porezna pitanja, o reformi EU-ova popisa poreznih oaza (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 21.1.2021. (amandmani); točka 13 zapisnika od 21.1.2021. (konačno glasovanje).


17. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Europski uhidbeni nalog i postupci predaje između država članica
Izvješće o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica [2019/2207(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0006)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 5)

Jačanje jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga
Izvješće o jačanju jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga [2020/2020(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0007)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 6)

Ostvarivanje djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine
Izvješće o ostvarivanju djelotvornog političkog učinka Europske godine kulturne baštine [2019/2194(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor CULT)

Usvojen (P9_TA(2021)0008)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 7)

Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava
Izvješće o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa [2020/2013(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0009)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 8)

Revizija smjernica za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T)
Izvješće o reviziji smjernica za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0010)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 9)

Praćenje primjene prava Unije tijekom 2017., 2018. i 2019.
Izvješće o praćenju primjene prava Unije tijekom 2017., 2018. i 2019. [2019/2132(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0011)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 10)

Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2020. [2020/2206(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A9-0266/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0012)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 11)

Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2020. [2020/2207(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0013)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 12)

Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika EU-a u tom području – godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2019. [2020/2208(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0014)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 13)

Povezivost i odnosi EU-a i Azije
Izvješće o povezivosti i odnosima EU-a i Azije [2020/2115(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0016)
(Prilog "Rezultati glaosvanja", točka 15)


18. Nedostatak transparentnosti u pogledu imenovanja Vijeća za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) (rasprava)

Izjava Vijeća: Nedostatak transparentnosti u pogledu imenovanja Vijeća za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Saskia Bricmont, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão i Monika Hohlmeier.

Govorila je Ana Paula Zacarias.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 19:30 h.)


PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

19. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:00 h.


20. Drugi krug glasovanja

Parlament je glasovao o privremenom sporazumu:

FEAD: Posebne mjere za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Pristojne i cjenovno pristupačne mogućnosti stanovanja za sve
Izvješće o pristupu pristojnim i cjenovno pristupačnim mogućnostima stanovanja za sve [2019/2187(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Pravo na isključivanje
Izvješće s preporukama Komisiji o pravu na isključivanje [2019/2181(INL)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Reforma EU-ova popisa poreznih oaza
Prijedlog rezolucije B9-0052/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 21 h 15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se četvrtka 21. siječnja 2021 u 8:30 h.


21. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


22. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


23. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili kubovi zastupnika zatražili su u skladu s člankom 144. Poslovnika održavanje takve rasprave za navedene prijedloge rezolucija:

I.   Represija demokratske oporbe u Hong Kongu (2021/2505(RSP))

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Lars Patrick Berg, Gerolf Annemans i Bernhard Zimniok, u ime Kluba zastupnika ID-a, o represiji demokratske oporbe u Hong Kongu (B9-0066/2021);

- Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika The Left, o represiji demokratske oporbe u Hong Kongu (B9-0067/2021);

- Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew, o represiji demokratske oporbe u Hong Kongu (B9-0068/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský i Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o represiji demokratske oporbe u Hong Kongu (B9-0069/2021);

- Kati Piri i Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o represiji demokratske oporbe u Hong Kongu (B9-0070/2021);

- Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Alice Kuhnke, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Alviina Alametsä, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Tineke Strik i Sara Matthieu, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o represiji demokratske oporbe u Hong Kongu (B9-0071/2021);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, i Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o represiji demokratske oporbe u Hong Kongu (B9-0087/2021).

II.   Stanje u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (2021/2506(RSP))

- Miguel Urbán Crespo i Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika The Left, o stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (B9-0072/2021);

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg i Bernhard Zimniok, u ime Kluba zastupnika ID-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (B9-0073/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ska Keller, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, François Alfonsi, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Gwendoline DelbosCorfield, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Martin Häusling, Tilly Metz, Alviina Alametsä i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (B9-0074/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (B9-0080/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, u ime Kluba zastupnika Renew, o stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (B9-0083/2021);

- Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (B9-0084/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen i Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, posebno slučaj Selahattina Demirtasa i drugih zatvorenika savjesti (B9-0086/2021).

III.   Stanje u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (2021/2507(RSP))

- Lars Patrick Berg, Marco Zanni, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit i Jaak Madison, u ime Kluba zastupnika ID-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (B9-0075/2021);

- Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika The Left, o stanju u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (B9-0076/2021);

- Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Sara Matthieu, Diana Riba i Giner i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (B9-0077/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (B9-0078/2021);

- Kati Piri i Marianne Vind, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (B9-0079/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, o stanju u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (B9-0081/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Lefteris Christoforou, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen i Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u pogledu ljudskih prava u Vijetnamu, posebno situacija u kojoj se nalaze novinari za ljudska prava Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy i Le Huu Minh Tuan (B9-0082/2021).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 171. Poslovnika.


24. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem jedinstvene maksimalne cijene završavanja glasovnih poziva u pokretnim mrežama u cijeloj Uniji i jedinstvene maksimalne cijene završavanja glasovnih poziva u nepokretnim mrežama u cijeloj Uniji (C(2020)08703 - 2020/2937(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ITRE, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 i (EU) 2019/2018 u pogledu zahtjeva za označivanje energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, izvora svjetlosti, rashladnih uređaja, kućanskih perilica posuđa i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje (C(2020)08787 - 2020/2933(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 u pogledu pragova za tjedno izvješćivanje o pozicijama (C(2020)08810 - 2020/2927(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 15. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja minimalnih informacija u dokumentu koji se objavljuje da se ostvari pravo na izuzeće od objave prospekta u vezi s preuzimanjem uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, spajanjem ili podjelom (C(2020)08822 - 2020/2930(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju regulatornih tehničkih standarda o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/583 u pogledu prilagodbe pragova likvidnosti i percentila trgovanja za utvrđivanje veličine karakteristične za instrument koji se primjenjuju na određene nevlasničke instrumente (C(2020)08824 - 2020/2939(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu pentaklorofenola te njegovih soli i estera (C(2020)08844 - 2020/2929(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu privremenog produljenja izvanrednih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u vezi s operativnim licencijama (C(2020)08922 - 2020/2931(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu privremenog produljenja izvanrednih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u vezi s odabirom pružatelja zemaljskih usluga (C(2020)08950 - 2020/2932(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dokumenata s informacijama, troškova i naknada uključenih u gornju granicu troškova i tehnika smanjenja rizika za paneuropski osobni mirovinski proizvod (C(2020)09073 - 2020/2936(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga II. Direktivi 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkih metoda ocjene buke (C(2020)09101 - 2020/2940(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/2251 u pogledu vremena početka primjene određenih postupaka za upravljanje rizikom za potrebe razmjene kolaterala (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 21. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u delegiranim uredbama (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 i (EU) 2016/1178 u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 21. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o produljenju referentnog razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (C(2020)09260 - 2020/2938(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu uputa za kontinuiranu plovidbenost, proizvodnje dijelova za upotrebu tijekom održavanja i uzimanja u obzir aspekata ostarjelih zrakoplova tijekom certificiranja (C(2020)09326 - 2020/2941(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. prosinca 2020

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene spojeve olova i šesterovalentnog kroma u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu (C(2021)00050 - 2021/2514(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. siječnja 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/161 u pogledu odstupanja od obveze veleprodaja da povuku iz uporabe jedinstvene identifikatore proizvoda izvezenih u Ujedinjenu Kraljevinu (C(2021)00251 - 2021/2510(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. siječnja 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI


25. Podnošenje dokumenata

Podnesen je sljedeći dokument:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 28/2020 - dio III. - Komisija (N9-0001/2021 - C9-0001/2021 - 2021/2000(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG


26. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

Sukladno članku 31., stavak 2, Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 28/2020 - Section III - Komisija.


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 663.448/OJJE).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti